Моментално нашата компанија не располага со сопствени складишта, но спремни сме да најдеме решение доколку има потреба, кај наши партнери кои имаат и можат да понудат таков тип на услуга.Во секој случај работата ќе биде завршена професионално и клиентот задоволен.

Ние не се фокусираме на проблемите – ние сме фокусирани на решенијата.