Специјализирани сме за следните видови транспорт:

 • комплетни и збирни товари на територијата на цела Европа
 • транспорт на опасни материи (АДР  роба)
 • специјален транспорт
 • транспорт на високо вредносен товар
 • транспорт  „точно на време“

 

Дополнителни критериуми за транспорт:

 • Сигурен транспорт и оптимално времетраење на испорака
 • Осигурување на робата по Законски одреби во соработка со Осигурителни компании
 • Постојан надзор на транспортот
 • По барање на клиентот, организираме транспорт  со два возачи ,, експрес транспорт,,
 • Искусни и професионални возачи, со познавање на домашните и меѓународните  Законски одредби, како и активно користење на еден од светските јазици.
 • За Вашата пратка секогаш има точно одреден контакт партнер
 • Постојана размена на информации
 • Дежурна контакт личност после работното време
 • Понуда на цени во најкраток можен рок, со конкретни калкулации
 • Транспарентност, благодарејќи на „Аll inclusive“ цените
 • Стручна контрола на квалитетот на возилата

 

Постоиме за Вас, знаеме како

„Ја преиспитувам секоја понуда – Можеби е понудата  на мојот живот“

Henry Ford-