Сертификати

Гарден Транс е лиценцирана компанија за вршење на меѓународен и домашен транспорт на роба.

Сите вработени кои се вклучени во извршување на работни задачи од областа на транспортот поседуваат соодветни сертификати.

Исто така и возилата со кои се извршува транспортот ги поседуваат сите дозволи и сертификати кои се потребни според нашето и меѓународното законодавство.